O nás

Produkce

Střediska

O nás

Produkce

Střediska

Mladé alejové stromy

Ve Smržicích na jedněch z nejlepších půd v regionu střední Evropy se na ploše 56 ha nachází produkce mladých stromů. Výpěstky ze Smržic našly uplatnění jako sadební materiál pro pěstování alejových stromů 3 x přesazovaných a také jako velmi odolný výsadbový materiál pro realizace v krajině zejména do alejí podél silnic a polních cest či jako páteřní dřeviny pro výsadby biokoridorů u vodních toků a pod.. Stromy pro výsadby v krajině jsou výhradně domácího genetického původu. Na požádání k těmto dřevinám vydáváme osvědčení o genetickém původu - "List původu“.