• Arboeko
  • /
  • Bulletin
  • /
  • Jak pečovat o nově vysazené jehličnany a stálezelené dřeviny v zimě?

Jak pečovat o nově vysazené jehličnany a stálezelené dřeviny v zimě?

Základním pravidlem pro podzimní výsadbu stálezelených dřevin je: čím dříve vysadíme, tím lépe pro rostliny.

Ideálním termínem pro výsadbu je období od konce srpna do konce září. Rostliny vysazené v této době mají větší šanci částečně vytvořit nové kořeny, důležité pro příjem vody.

Kromě dodržení obecných zásad správné výsadby je důležité pamatovat na specifika, která souvisejí s faktem stálezelené asimilační plochy. Na rozdíl od opadavých listnatých dřevin totiž jehličnany a stálezelené dřeviny stále transpirují, a proto je nutné častěji kontrolovat vlhkost půdy/substrátu na výsadbovém stanovišti.

Zvláště nebezpečné jsou déletrvající tuhé mrazy v kombinaci se zimním sluncem. V nadzemní části stromu dochází k odparu vody, (čím větší mráz a více slunce, tím větší ztráta vody), ale půda výsadbové jámy je zmrzlá a množství vody, která je k dispozici kořenům, je minimální. Čerstvě vysazený strom, jehož kořenový systém se ještě dostatečně nerozrostl, si tak “nesáhne“ pro vodu a není schopen doplnit ztrátu vody způsobenou odparem z jehlic, což může vést k popálení, v horším případě až k uschnutí celého stromu.

Základním pravidlem je tedy zajistit co možná nejvíce přístupné vláhy a snížit výpar z nadzemní části. Pokud je to jen trochu provozně možné, výpar snížíme přistíněním stromu (chvojím, stínovkou, dobré zkušenosti jsou rovněž s netkanou textilií).

Vláhu pak zajistíme opravdu pečlivou zálivkou při výsadbě. Před očekávanými mrazy rostliny můžeme preventivně zalít. Pokud teploty v průběhu mrazů stoupnou nad nulu, byť jen krátkodobě, opětovná zálivka je velmi vhodná. Poměry vody v půdě samozřejmě dobře upravuje dostatek humusu a také pomocné půdní přípravky.

U velmi citlivých rostlin se rovněž dá využít osvědčená praxe starých zahradníků – mulčování listím nebo, je-li sněhová pokrývka, přihrnutí kořenů větším množstvím sněhu. Sníh má vynikající izolační vlastnosti a může snížit míru promrznutí půdy.

Martin Prokeš, Stanislav Flek
Zpět na bulletin