• Arboeko
  • /
  • Bulletin
  • /
  • Nejprodávanější a nejpěstovanější stromy v letech 2000–2023

Nejprodávanější a nejpěstovanější stromy v letech 2000–2023

Každým rokem uvádíme v tomto čísle bulletinu žebříčky v prodejnosti stromů a dřevin. Letos jsme se rozhodli sáhnout do historie, kam nám data dovolí. Získali jsme tak zajímavý přehled v expedovaných stromech a kultivarech za posledních 24 roků. Do analýzy jsme použili veškerou stromovou produkci, tedy stromy od velikosti 8-10 do 20–25. Co nám data prozradila?

Prvnímu místu vládnou 3 sorty. Před prostudováním dat bych tipoval, že absolutním vítězem bude náš národní strom, tedy Tila cordata. Není tomu ovšem tak. Nejprodávanějším stromem roku se stal Acer platanoides, a to hned jedenáctkrát. A ani 2. místo nemá lípa úplně jisté, opakovaně se o něj dělí s dubem letním.

Jednoznačně vévodí domácí druhy.Prvním pěti nejprodávanějším sortám vévodí domácí druhy. Prvním deseti nejprodávanějším sortám pak vévodí domácí druhy a jejich kultivary. Nejprodávanější nepůvodní dřevinou je Robinia pseud. ’Umbraculifera’, tento odolný akát byl dokonce v roce 2002. nejprodávanější dřevinou. Hned v závěsu za akátem jsou Prunus fruticosa ’Globosa’, v roce 2004 čtvrtý nejprodávanější strom, a Prunus serr. ’Kanzan’, v roce 2004 pátý nejprodávanější strom. Poptávka po Robinia pseud. ’Umbraculifera’ a Prunus fruticosa ’Globosa’ posledních deset let stabilně klesá, o ’kanzan’ je prakticky setrvalý zájem a tato sakura se stabilně drží v první dvacítce nejprodávanějších stromů.

Posun v sortimentu. Zajímavý je i dlouhodobý trend odklonu od nepůvodních druhů k domácím, popřípadě k jejich kultivarům. Typickým úkazem je srovnání sortimentu dvaceti nejprodávanějších soret v roce 2003 a o dvacet let později v roce 2023. V roce 2003 bylo mezi 20 nejprodávanějšími 6 nepůvodních dřevin (pět + jeden kříženec), o dvacet let později jsou to pouze 2. Také je zajímavý posun, co se týče vzrůstnosti kultivarů. V roce 2003 jsou v první dvacítce silněji zastoupeny malokorunné kulovité a pyramidální kultivary, v roce 2023 jsou tyto kultivary na ústupu, a pokud jde o kompaktnější tvary koruny, jsou to většinou dřeviny vzrostlejší.

Lípa přesto vede. Pokud bychom sečetli všechny kultivary lípy srdčité a velkolisté, byla by lípa absolutním vítězem. Od roku 2000 se vyexpedovalo neuvěřitelných 140 000 ks vzrostlých lip. Pokud bychom z těchto lip vysadili jednu alej, byla by dlouhá 1400 km.

Co nám čísla prozrazují o trendech? Za posledních 20 let nám čísla ukazují jasně dva pozitivní trendy:

  • postupný odklon od nepůvodních dřevin a snaha pracovat všude, kde je to trochu možné, s domácími druhy a jejich kultivary,
  • postupný odklon od malokorunných kultivarů. Stále více poznáváme, že jen strom se solidní korunou a dostatečně velkou listovou plochou dokáže ve městě fungovat jako účinný pomocník proti horku, prachu, hluku.

Trendy v sortimentu jasně ukazují, že stromy nejsou již jen okrasou či doplňkem ke stavbám, ale že jsou základním prvkem městské infrastruktury, zásadně zlepšujícím kvalitu života.

Stanislav Flek
Zpět na bulletin