Slovenské okienko

Konečne zima. Tešíte sa rovnako ako ja? Lyžovačka, skialpy, plávaniev ľadovej vode, ten správny reset po sezóne.

Jesenná sezóna bola hustá. Po rozpačitom, veľmi teplom začiatku sa nám scvrkla do pár týždňov, ale všetko sa podarilo stihnúť. Jedným zo zaujímavých projektovtejto jesene je experimentálna výsadba v Petržalke. Magistrát mesta Bratislava v spolupráci so Spoločnosťou záhradnej a krajinnej tvorbya Mendelovej univerzity v Brně vytvorili projekt, v rámci ktorého bolovysadených 51 stromov (Carpinus betulus, Prunus avium ’Plena’, Malus’Scarlett’). Stromy boli strihnuté predvýsadbovým rezom rôznej intenzity a vysadené v intraviláne Petržalky. V nasledujúcich rokoch budúkolegovia z univerzity zaznamenávať reakciu drevín na vykonané rezy, vitalitu a celkovú prosperitu stromov. Tento projekt nadväzuje na pokusné výsadby realizované v Průhonicích a Brně. O výstupoch projektubudete informovaní a rozlúskneme dilemu, či rezať, alebo nerezať stromy pri výsadbe.

Srdečná vďaka za spoluprácu v roku 2023.

S pozdravom
Ondrej Hanko

Zpět na bulletin