Soutěž Park roku 2023

Absolutním vítězem letošní soutěže PARK ROKU 2023 se stal Park na Moravském náměstí v Brně. V extrémně frekventované části centra Brna vznikla oáza klidu. Ideově považujeme toto pojetí za podobně odvážné, jak se některá náměstí a frekventované části center přetvářejí ve světových metropolích, např. v nedaleké Vídni.

Mezi další oceněné projekty soutěže, na kterých jsme měli to potěšení spolupracovat v rámci dodávek, rostlin patří: Zámecký park Bruntál, který obdržel Cenu za dlouhodobou citlivou obnovu zámeckého parku s respektem k historickému odkazu.

Oceněné byly také projekty:

  • Obnova parku Božetěchův sad, Brno-Královo Pole - cena za soudobý komplexní, citlivý a uživatelsky přívětivý přístup.
  • Lesopark Pod Kalichem v Sušici - čestné uznání za řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem.
  • Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě - cena za zdařilou citlivou interpretaci historického odkazu a příkladnou péči. Velmi nás těší, že jsme měli tu čest být jedním z hlavních dodavatelů rostlin pro realizaci tohoto parku.

Všem našim partnerům děkujeme za skvělou spolupráci, které si velice považujeme.

Martin Danzer
Zpět na bulletin