Zkoušíme nové, šetrnější technologie pěstování

Publikováno: 23.05.2019xxx


Sucho, úbytek hmyzu, kumulace chemických reziduí v půdě a podzemní vodě, ztráta rozmanitosti. To jsou problémy, které nás znepokojují stále více. Proto i my v rámci našeho pěstování hledáme nové cesty, jak pěstovat špičkovou kvalitu co nejšetrněji k přírodě. Jedním z kroků je úspěšný provozní pokus zelených pásů ve školkách ve Smržicích. Druhová skladba v pásech je sestavena tak, aby si ušlechtilí hmyzí obyvatelé našich školek přišli na své. Navíc tento systém bude zásadně šetřit vláhou v půdě a samozřejmě zcela odpadne postřik proti plevelům.

Fotografie


Odebrat fotografie

Odebrat všechny fotografie? Fotografie nebudou smazány z vaší knihovny.

Odebrat soubory

Odebrat všechny soubory? Soubory nebudou smazány z vaší knihovny.