Vzrostlé ovocné stromy

( Související odkazy: Katalog / Produkce )

Kvalita/velikost

Stromy v této skupině mají obvod od 10 -12 cm do 20 - 25 cm Stromy jsou 3 x přesazovány. Velikost stromů je měřena jako obvod kmene v cm ve výšce 1m nad kořenovým krčkem. Výška nasazení korun je od 150 cm.

Expedice

Stromy mohou být expedovány se zemním balem, nebo prostokořenné. Bal je opatřen jutou a drátěným pletivem bez povrchové úpravy. Některé druhy a kultivary nelze expedovat jako prostokořenné.

Výsadba a povýsadbová péče

Balové stromy vysazujeme s pletivem a jutou neodstraňujeme je, pouze ve výsadbové jámě pletivo na několika místech rozstřihneme. Při výsadbě je nutné provést přiměřenou redukci koruny minimálně z 25% - sortimentální a technologické výjimky jsou možné. Po výsadbě a při aklimatizaci na stanovišti je nutné dbát na odpovídající zálivku dle půdních a jiných stanovištních podmínek. Zálivka je nutná minimálně po dobu jednoho vegetačního období následujícího po výsadbě.

Tato prezentace neobsahuje celý nabízený sortiment. Více informací o sortimentu naleznete zde

Ceník

Vážení kolegové,
vzhledem k rychle měnící se zásobě rostlin v našich školkách, a značné nestabilitě cen rostlin na evropském trhu, doporučujeme vám požadovaný sortiment poptat u našich obchodníků. Děkujeme.