Arboeko jest producentem dostarczającym rośliny przede wszystkim do firm ogrodniczych. Nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

O nas

Produkcja

Ośrodki

O nas

Produkcja

Ośrodki

Szczepione iglaki

Niniejsza produkcja specjalistyczna znajduje się w Obříství. Całkowita powierzchnia szkółek wynosi 12 ha, gdzie łącznie uprawianych jest 327 taksonów. Rośliny drzewiaste są dostarczane z bryłą ziemi i gołym korzeniem. Wśród iglaków karłowych znajdują się również niektóre rzadko pojawiające się w asortymencie oferty specjalne.