Velikost:
Wyświetlone dane zostały przefiltrowane.. wyłącz filtry wyłącz filtry
S1: B = Bryła, bB = Goły korzeń