Arboeko jest producentem dostarczającym rośliny przede wszystkim do firm ogrodniczych. Nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Kontakty

Ludzie Arboeko

Ośrodek handlowy Smržice

Smržice 550
Smržice 798 17

tel: +420 582 381 500
fax: +420 582 381 503