Realizace

Události

Pomáháme

Realizace

Události

Pomáháme

Praha, Radlická

Místo : Praha, Radlická Sorta : celkem 621 ks vícekmenů a alejových stromů

Rok realizace : 2018/2019.

Název akce : Centrála ČSOB