Realizace

Události

Pomáháme

Realizace

Události

Pomáháme

NAŠE STROMY PŘINÁŠEJÍ NADĚJI

Arboeko darovalo alej lip do Mikulčic. Obci postižené tornádem. Stromy pocházely ze školek v Obříství. Naopak lípy a javory ze Smržické školky putovaly na výsadbu aleje svobody v památníku Vojna v Příbrami.  Naše stromy se tak staly posly naděje, že lidskost porazí jak přírodní pohromy, třeba v podobě tornáda, tak i pohromy společenské v podobě komunistické totality. 

Ceník

Na novém ceníku právě pracujeme.