Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací dávám souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa, jméno, telefon, společnost, IČO a typ společnosti za účelem mé evidence jako uživatele tohoto webu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu, po kterou budu registrovaným uživatelem webu, případně do mého odvolání tohoto souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů společnosti Arboeko, se sídlem Obříství - Obříství, Bedřicha Smetany 230, PSČ 27742 a pouze za výše uvedeným účelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Ceník

Na novém ceníku právě pracujeme.