NAŠE STROMY PŘINÁŠEJÍ NADĚJI

Publikováno: 22.11.2021xxx


Arboeko darovalo alej lip do Mikulčic. Obci postižené tornádem. Stromy pocházely ze školek v Obříství. Naopak lípy a javory ze Smržické školky putovaly na výsadbu aleje svobody v památníku Vojna v Příbrami.  Naše stromy se tak staly posly naděje, že lidskost porazí jak přírodní pohromy, třeba v podobě tornáda, tak i pohromy společenské v podobě komunistické totality. 

Fotografie


Odebrat fotografie

Odebrat všechny fotografie? Fotografie nebudou smazány z vaší knihovny.

Odebrat soubory

Odebrat všechny soubory? Soubory nebudou smazány z vaší knihovny.

Ceník

Na novém ceníku právě pracujeme.