Realizace

Události

Pomáháme

Realizace

Události

Pomáháme

ROSTU SE SVÝM STROMEM

Arboeko v roce 2019  zahájilo projekt v Africe při dětském sirotčinci v Zambii. Společně s nadací Malý Noe zde vybudovalo malou stromovou školku. Většina pěstovaných stromů jsou stromy ovocné. Cílem tohoto projektu je naučit malé a mladé afričany  pěstovat a vysazovat stromy a pochopit jejich význam pro přírodu a obživu. Oblast ve které se nachází sirotčinec je zcela odlesněná a skoro bez stromů.